Nabídka

Nabízím technické poradenství a znalectví v následujících oborech:

Obor Ekonomika

odvětví Ceny a odhady se specializací motorová vozidla + stroje a zařízení

Obor Doprava

odvětví Silniční doprava se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod

Obor Doprava

odvětví Doprava městská se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod

Obor Strojírenství

odvětví Strojírenství všeobecné se specializací posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení

Konzultace a aktivní spolupráce

Dále Vám nabízím aktivní spolupráci ve formě konzultací a znalectví ve výše uvedených oborech.

Znaleckou činnost a poradenství provádím

  • pro orgány veřejné moci, policii, soudy
  • pro advokátní kanceláře
  • pojišťovnám
  • občanům při řešení dopravních nehod

Zásady

  • Znalecké zkoumání provádím pouze na základě kompletního spisového materiálu.
  • Plně zachovávám znaleckou mlčenlivost v dané věci.
  • Nikdy neprovádím znaleckou činnost dle chtěného požadavku klienta – závěry vždy vycházejí ze znaleckého zkoumání dané věci.
  • Výpočty dopravních nehod provádím za pomocí moderních technologií s grafickým výstupem.
  • Cenu stanovuji výhradně až po prostudování všech doložených podkladů a materiálů.

Galerie

Kontakt